कुवेतबाट नेपाल विदा गइ पुनः श्रमस्वीकृति लिइ अाउने कामदारका लागि जरूरी सूचना (अरवीकमा)।

Notice in Arabic pdf