नेपाली राजदूतावास, कुवेतद्वारा २०७६ सालका लागि निर्धारण गरेको सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना !

नेपाली राजदूतावास, कुवेतद्वारा २०७६ सालका लागि निर्धारण गरेको सार्वजनिक विदा