नेपाली राजदूतावास, कुवेतद्वारा २०८० सालका लागि निर्धारण गरेको सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना । (Annual Public Holidays for 2080 B.S)

annual holidays for 2080 B.S