श्रमिक सचेतना विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना सम्बन्धमा