नेपाली राजदूतावास, कुवेतद्वारा २०७६ सालका लागि निर्धारण गरेको सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना !

नेपाली राजदूतावास, कुवेतद्वारा २०७६ सालका लागि निर्धारण गरेको सार्वजनिक विदा

राहदानी लिन आउने बारे सूचना

नेपाली राजदूतावास, कुवेत निम्न लिखित राहदानी आवेदकहरूको राहदानी यस राजदूतावासमा प्राप्त भएको हुनाले पुरानो सक्कल राहदानी र राजस्व बुझाएको रसिदसहित आवेदकले राजदूतावासमा सम्पर्क गर्नहुन अनुरोध गरिन्छ। राहदानी आइतबारदेखि बिहीबारसम्म बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म वितरण गरिन्छ। S. N. Name ADDRESS 1 BHAKTA BAHADUR BISTA ITAHARA-2, MORANG 2 BHIM BAHADUR TAMANG BHARPA-8, PANCHTHAR 3 BISHNU BAHADUR THAPA THECHO-8, LALITPUR 4

राहदानी लिन आउने बारे सूचना

नेपाली राजदूतावास, कुवेत निम्न लिखित राहदानी आवेदकहरूको राहदानी यस राजदूतावासमा प्राप्त भएको हुनाले आफ्नो राहदानी बुझ्नको निमित्त यस राजदूतावासमा सम्पर्क गर्नहुन अनुरोध गरिन्छ। राहदानी बुझ्न आउँदा अनिवार्य रुपमा पुरानो सक्कल राहदानी र राजस्व बुझाएको रसिदसहित आवेदक स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ । राहदानी आइतबारदेखि बिहीबारसम्म बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म वितरण गरिन्छ। S. N. Name ADDRESS 1 AJIT KUMAR RAJBANSHI TAKUWA